Etkinlik Giderme ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Etkinlik Giderme" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Etkinlik Giderme" ne demek?

 1. Bir ortamda tepkimeye neden olan etkin bileşenin niteliğinin güçsüzleştirilmesi ya da niceliğinin azaltılması.

Etkinlik Giderme nedir? İlişkili sözcükler

 • öğesel çözümleme: Bir bileşikteki her öğenin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi. devamı...
 • Serbestleştirme: Dışalım, dışsatım ve sermaye hareketleri üzerindeki her türlü kısıtlamanın kaldırılması veya azaltılması. Ekonomide her türlü devlet müdahalesinin azaltılması veya tamamen kaldırılması ile serbest piyasa düzeneği işleyişinin sağlanması. devamı...
 • Götürü çalışma: İş sözleşmesinin günlük çalışma ücretine göre değil, belirli bir süre içinde yapılacak parça niceliğine göre yapılması ve işçinin bu temele göre çalıştırılması. devamı...
 • Insersiyonla Faaliyet Giderme: Vektörün taşıdığı bir genin faaliyetinin giderilmesi için vektöre başka bir gen yerleştirilmesi. devamı...
 • Edilgin: Hareketi ve etkisi olmayan, pasif Örnek: Hiç kavgaya dönüşmemiş, edilgin bir dargınlıktı bu. A. İlhan Etkileri alıcı durumunda olan, münfail, pasif, etkin karşıtı. Olayların gidişini etkilemek ve denetlemek için kişinin hiçbir çaba göstermemesi devamı...
 • Beyazlatma: Kâğıtçılıkta parlaklığın iyileştirilmesi için hamur bileşenlerinin renginin az veya çok oranda değiştirilmesi, giderilmesi. Beyazlatmak işi, ağartma. devamı...
 • Göreli Etkinlik: (Kuramsal istatistik) Aynı evrendeğerin iki kestiricisinden birinin ötekine göre etkinliğini belirten ölçü. ay. bk. etkin kestirici, göreli kesinlik. devamı...
 • Hidrojenleme: Hidrojenlemek işi. Bir organik bileşiğin hidrojenle birleştirilmesi yada moleküle hidrojen katılması süreci. devamı...
 • Etkinlik Derecesi: Belli bir genotipin fenotipik olarak belirme derecesini tanımlamada kullanılan bir kavram olup, bir geninetkinlik derecesi, etkin bir genin fenotipte meydana getirdiği etkinin derecesidir. Bu özellik, genin sorumlu olduğu karakterin bireylerde ortaya çıkma dereceleriyle belirlenir. devamı...
 • Istençli Etkinlik: Dıştan hiç bir zorlama olmadan kişinin kendiliğinden seçip uyguladığı etkinlik. devamı...

Etkinlik Giderme ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.