etnik merkezli yönetim sözlük anlamı nedir?

Sözlükte etnik merkezli yönetim kelimesinin manası:

  1. Bir ülkede geçerli olan yönetim stratejilerinin diğer ülkelerlerde de geçerli olduğu ilkesinin benimsendiği bir tür çokuluslu şirket yönetim modeli. krş. coğrafi merkezli yönetim, çok merkezli yönetim, hiyerarşi dışı yönetim

etnik merkezli yönetim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları