etnometodoloji nedir

Etnometodoloji

Etnometodoloji, insanların günlük yaşamlarında kullandıkları yöntemleri ve bu yöntemlerin sosyal etkileşimin örgütlenmesinde nasıl rol oynadığını inceleyen bir sosyoloji alanıdır. Etnometodologlar, insanların dünyayı nasıl algıladıklarını, anlamlandırdıklarını ve bu algı ve anlamlara göre nasıl davrandıklarını araştırırlar.

Etnometodoloji, 1960’lı yıllarda Harold Garfinkel tarafından geliştirilmiştir. Garfinkel, insanların günlük yaşamlarında kullandıkları yöntemlerin genellikle örtük ve bilinçsiz olduğunu ve bu nedenle de araştırmacılar tarafından kolayca göz ardı edilebileceğini savunmuştur. Etnometodologlar, bu örtük ve bilinçsiz yöntemleri ortaya çıkarmak için çeşitli yöntemler kullanırlar. Bu yöntemler arasında katılımcı gözlem, mülakat ve deneyler yer almaktadır.

Etnometodoloji, sosyal etkileşimin örgütlenmesinde önemli bir rol oynayan bir dizi yöntemi ortaya çıkarmıştır. Bu yöntemler arasında şunlar yer almaktadır:

  • Endekslilik: Endekslilik, bir şeyin anlamının bağlamına göre değiştiği anlamına gelir. Örneğin, bir kelime farklı bağlamlarda farklı anlamlara gelebilir.
  • Hesap verebilirlik: Hesap verebilirlik, insanların eylemlerinin sonuçlarından sorumlu tutulmaları anlamına gelir. Örneğin, bir kişi bir söz verdiğinde, bu sözü yerine getirmesi beklenir.
  • Karşılıklılık: Karşılıklılık, insanların birbirlerine karşı adil davranmaları anlamına gelir. Örneğin, bir kişi birine bir iyilik yaptığında, bu iyiliğin karşılığında bir iyilik bekler.
  • Rutinler: Rutinler, insanların günlük yaşamlarında tekrar tekrar yaptıkları eylemlerdir. Örneğin, insanlar her gün aynı saatte uyanır, işe gider, yemek yer ve uyurlar.

Etnometodoloji, sosyal etkileşimin örgütlenmesinde önemli bir rol oynayan bir dizi yöntemi ortaya çıkarmıştır. Bu yöntemler, insanların dünyayı nasıl algıladıklarını, anlamlandırdıklarını ve bu algı ve anlamlara göre nasıl davrandıklarını anlamak için kullanılabilir.

Etnometodolojinin Konusu

Etnometodolojinin konusu, insanların günlük yaşamlarında kullandıkları yöntemlerdir. Bu yöntemler, insanların dünyayı nasıl algıladıklarını, anlamlandırdıklarını ve bu algı ve anlamlara göre nasıl davrandıklarını belirler. Etnometodologlar, bu yöntemleri ortaya çıkarmak için çeşitli yöntemler kullanırlar. Bu yöntemler arasında katılımcı gözlem, mülakat ve deneyler yer almaktadır.

Etnometodolojinin temel varsayımlarından biri, insanların günlük yaşamlarında kullandıkları yöntemlerin genellikle örtük ve bilinçsiz olduğudur. Bu nedenle, etnometodologlar bu yöntemleri ortaya çıkarmak için özel yöntemler kullanmak zorundadırlar.

Etnometodolojinin bir diğer temel varsayımı ise, insanların günlük yaşamlarında kullandıkları yöntemlerin sosyal etkileşimin örgütlenmesinde önemli bir rol oynadığıdır. Örneğin, insanların birbirleriyle nasıl iletişim kurdukları, nasıl karar aldıkları ve nasıl çatışmaları çözdükleri, kullandıkları yöntemlere göre belirlenir.

Etnometodoloji, sosyal etkileşimin örgütlenmesinde önemli bir rol oynayan bir dizi yöntemi ortaya çıkarmıştır. Bu yöntemler, insanların dünyayı nasıl algıladıklarını, anlamlandırdıklarını ve bu algı ve anlamlara göre nasıl davrandıklarını anlamak için kullanılabilir.

Etnometodolojinin Önemi

Etnometodoloji, sosyal etkileşimin örgütlenmesinde önemli bir rol oynayan bir dizi yöntemi ortaya çıkarmıştır. Bu yöntemler, insanların dünyayı nasıl algıladıklarını, anlamlandırdıklarını ve bu algı ve anlamlara göre nasıl davrandıklarını anlamak için kullanılabilir.

Etnometodoloji, sosyolojinin yanı sıra psikoloji, iletişim bilimleri ve eğitim bilimleri gibi diğer alanlarda da kullanılmaktadır. Etnometodolojik çalışmalar, insanların günlük yaşamlarında kullandıkları yöntemleri ortaya çıkarmak ve bu yöntemlerin sosyal etkileşimin örgütlenmesinde nasıl rol oynadığını anlamak için önemli bir araçtır.

Etnometodoloji, insanların günlük yaşamlarında kullandıkları yöntemleri inceleyen bir sosyoloji alanıdır. Etnometodologlar, insanların dünyayı nasıl algıladıklarını, anlamlandırdıklarını ve bu algı ve anlamlara göre nasıl davrandıklarını araştırırlar. Etnometodoloji, sosyal etkileşimin örgütlenmesinde önemli bir rol oynayan bir dizi yöntemi ortaya çıkarmıştır. Bu yöntemler, insanların dünyayı nasıl algıladıklarını, anlamlandırdıklarını ve bu algı ve anlamlara göre nasıl davrandıklarını anlamak için kullanılabilir.


Yayımlandı

kategorisi