etoloji sözlük anlamı nedir?

Sözlükte etoloji kelimesinin manası:

  1. Hayvanların davranışlarını kendi doğal çevrelerinde ve deney düzeneğine sokmadan karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalı.
  2. Canlıların davranışlarını inceleyen bilim dalı.
  3. Bk. davranış bilimi
  4. İç ve dış uyarıların etkisiyle oluşan hayvan davranışlarını ve davranış sistemlerini inceleyen ve onları çözümlemeye çalışan karşılaştırmalı hayvan davranışları bilimi.
  5. Canlıların davranışlarını inceleyen bilim dalı.

etoloji ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları