etsı nedir

Etsı Nedir?

Etsı, Avrupa Birliği’nin (AB) telekomünikasyon sektörünü düzenleyen bir kurumudur. 1991 yılında kurulan kurumun merkezi Brüksel’de bulunmaktadır. Etsı’nin amacı, AB ülkelerinde telekomünikasyon hizmetlerinin uyumlu ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlamaktır.

Etsı’nin Görevleri

Etsı’nin başlıca görevleri şunlardır:

 • Telekomünikasyon sektöründe teknik standartlar belirlemek
 • Telekomünikasyon ekipmanlarının uyumluluğunu test etmek ve onaylamak
 • Telekomünikasyon hizmetlerinin güvenliğini sağlamak
 • Telekomünikasyon sektöründe rekabeti teşvik etmek
 • Telekomünikasyon sektöründe araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek

Etsı’nin Yapısı

Etsı, üç ana organdan oluşmaktadır:

 • Genel Kurul: Etsı’nin en yüksek karar organıdır. AB ülkelerinin telekomünikasyon otoritelerinin temsilcileri ile Etsı üyesi şirketlerin temsilcilerinden oluşmaktadır.
 • Yönetim Kurulu: Etsı’nin günlük işlerini yürüten organdır. Genel Kurul tarafından seçilen 12 üyeden oluşmaktadır.
 • Teknik Komiteler: Etsı’nin teknik standartlarını belirleyen organlardır. Her teknik komite, belirli bir telekomünikasyon alanında uzmanlaşmıştır.

Etsı’nin Çalışma Alanları

Etsı, telekomünikasyon sektörünün tüm alanlarında faaliyet göstermektedir. Başlıca çalışma alanları şunlardır:

 • Sabit telefon şebekeleri
 • Mobil telefon şebekeleri
 • İnternet
 • Uydu iletişimi
 • Kablolu televizyon
 • Telekomünikasyon ekipmanları

Etsı’nin Önemi

Etsı, AB’nin telekomünikasyon sektöründe önemli bir rol oynamaktadır. Kurumun belirlediği teknik standartlar, AB ülkelerinde telekomünikasyon hizmetlerinin uyumlu ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlamaktadır. Etsı ayrıca, telekomünikasyon sektöründe rekabeti teşvik ederek tüketicilerin daha iyi hizmetler almasını sağlamaktadır.

Etsı’nin Üyeliği

Etsı’ye üye olmak için AB üyesi olmak veya AB ile ticaret anlaşması imzalamış olmak gerekmektedir. Etsı’nin üyeleri arasında telekomünikasyon operatörleri, ekipman üreticileri, yazılım şirketleri ve araştırma kuruluşları bulunmaktadır.

Etsı’nin Faaliyetleri

Etsı, telekomünikasyon sektöründe çok sayıda faaliyet yürütmektedir. Başlıca faaliyetleri şunlardır:

 • Teknik standartlar belirlemek
 • Telekomünikasyon ekipmanlarının uyumluluğunu test etmek ve onaylamak
 • Telekomünikasyon hizmetlerinin güvenliğini sağlamak
 • Telekomünikasyon sektöründe rekabeti teşvik etmek
 • Telekomünikasyon sektöründe araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek
 • Telekomünikasyon sektöründe eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenlemek

Etsı’nin Başarıları

Etsı, telekomünikasyon sektöründe önemli başarılara imza atmıştır. Başlıca başarıları şunlardır:

 • AB ülkelerinde telekomünikasyon hizmetlerinin uyumlu ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlamak
 • Telekomünikasyon sektöründe rekabeti teşvik etmek
 • Telekomünikasyon sektöründe araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek
 • Telekomünikasyon sektöründe eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenlemek

Etsı’nin Geleceği

Etsı, telekomünikasyon sektöründe önemli bir rol oynamaya devam edecektir. Kurum, gelecekte de telekomünikasyon sektöründe teknik standartlar belirleyecek, telekomünikasyon ekipmanlarının uyumluluğunu test edecek ve onaylayacak, telekomünikasyon hizmetlerinin güvenliğini sağlayacak, telekomünikasyon sektöründe rekabeti teşvik edecek ve telekomünikasyon sektöründe araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleyecektir.


Yayımlandı

kategorisi