Eur.1 Dolaşım Belgesi ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Eur.1 Dolaşım Belgesi" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Eur.1 Dolaşım Belgesi" ne demek?

 1. Efta ülkeleri ve serbest ticaret anlaşması yapılan ülkelerle olan ticarette kullanılan, anlaşmaya taraf ülkeler kökenli ürünlerin tavizlerden yararlanmasını sağlayan ve eşya için ayrıca köken belgesi düzenlenmesi gerekmeyen bir dolaşım belgesi türü. krş. ATR dolaşım belgesi

Eur.1 Dolaşım Belgesi nedir? İlişkili sözcükler

 • Eur.1 Dolaşım Sertifikası: Bk. EUR.1 dolaşım belgesi devamı...
 • Dolaşık: Karışık (saç, ip vb.) Örnek: Bir buğday benizli zülfü dolaşık / Gitme diye beni yolda eğler var. Karacaoğlan Dolaşarak giden (yol) Örnek: Tozlu ve dolaşık yollar üzerinde saatlerce taban tepmiş. A. Haşim Kolay çözülmeyecek veya içinden çıkılmayacak derecede karışık Örnek: Birtakım dolaşık işleri yüzünden istifasını verip çekildi. Y. K. Karaosmanoğlu Amacını doğrudan doğruya değil de, dolayısıyla sezdiren Örnek: Dolaşık ve tutuk bir dille, yarı anlaşılır yarı devamı...
 • Yükümlülük Belgesi: Doğu Avrupa ülkelerinde bulgu belgesi yerine verilen ve bütün devlet kurumlarına, izinsiz yararlanma hakkı ve yetkisi sağlayan belge. devamı...
 • Dolaşım Sistemi: Organizmada kan dolaşımının görevini sağlamak üzere bir araya gelmiş olan yürek ve kan damarları topluluğu. Sirkülasyon sistemi. Besin maddeleri ve oksijeni dokulara taşıyan, artık maddeleri dokulardan uzaklaştıran, vücut sıcaklığının düzenlenmesinde devamı...
 • Bulgu Belgesi üzerinde Yararlanma Hakkı: Bulgu belgesi iyesinin belgeden yararlanma hakkı. devamı...
 • Basınçlı Dolaşım: Koruyucu atmosfer kullanılan fırınlarda, parçaların eşit biçimde etkilenmesini sağlamak için, üfleme ya da benzeri yolla sağlanan gaz dolaşımı. devamı...
 • Carnet: Ücret ödemeden uluslararası sınırlar boyunca bir otomobilin kullanılmasını sağŸlayan alışŸ verişŸ belgesi; geçici olarak ticari karışŸık ithalat prosedürlerini kolaylaşŸtıran uluslararası ruhsat belgesi devamı...
 • Tekil Dağılım: (Çok değişkenli istatistik) Yayılma dizeyi aşımının değişken sayısından küçük olduğu çok-değişkenli dağılım. Özgün veri kümesinde değişkenler arasındaki doğrusal bağımlılık durumunda da aynı terim kullanılır. devamı...
 • Nato Bildirim Belgesi: Nato’yla ilgili anlaşmalar gereğince Türkiye’ye dışalımı veya dışsatımı yapılacak eşya için, yetkililerce onaylanan ve gümrük idarelerince bildirim belgesi yerine kabul edilerek işlem yapılan ve ayrı bir deftere kaydedilen belge. devamı...
 • Yatırım Fonu Katılma Belgesi: Bk. katılma belgesi devamı...

Eur.1 Dolaşım Belgesi ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.