European Agency For Reconstruction ne demek?

Türkçe sözlüklerde "European Agency For Reconstruction" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "European Agency For Reconstruction" ne demek?

 1. Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı

European Agency For Reconstruction nedir? İlişkili sözcükler

 • Detective Agency: Dedektiflik ajansı, hafiyelik ajansı, suçları çözme insanları takip etme vs amaçlı özel ajans devamı...
 • Reconstruction: Tekrar inşa Yeniden yapılan şey devamı...
 • Meteorological Agency: Meteoroloji Ajansı, atmosferik değŸişŸiklikler ve hava durumu hakkında bilgiler toplayarak gönderen ajans devamı...
 • Reuters Agency: Reuters ajansı, dünya çapındaki ilk haber ve bilgi ajansı (İngiltere’de Paul Julius Reuter tarafından 1851’de kurulan) devamı...
 • Undisclosed Agency: Gizli ajans, açığŸa vurulmamışŸ ajans, üçüncü tarafın gönderenin kimliğŸinden veya bir teslimatın gerçekleşŸtiğŸinden habersiz olduğŸu durum devamı...
 • Reuters Press Agency: Reuters basın ajansı, kitle iletişŸim araçlarına uluslararası haber sağŸlayan dünya çapındaki haber ajansı devamı...
 • Marshall Planı: İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yıkıma uğrayan Avrupa ekonomilerinin onarımı için gerekli araç ve gereçlerin sağlanması amacıyla 1947 yılında ABD Dışişleri Bakanı George C. Marshall’ın önderliğinde Avrupa İmar Programı adı altında başlatılan ve Batı Avrupa dışındaki ülkeleri de kapsayacak biçimde genişletilen yardım programı. devamı...
 • Reconstruct: Tekrar inşa etmek, yeniden yapmak veya tertip etmek Kalıntılarından eski halini anlamak devamı...
 • Indo European: İndo avrupalı, hint-avrupa dil grubundan Hint- Avrupa dillerinden birini konuşan kimse devamı...
 • Agent Oriented Modelling Technique: Ajan Odaklı Modelleme TekniğŸi; AOMT, ajan programlar kurmaya yarayan teknoloji devamı...

European Agency For Reconstruction ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.