Eurovision ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Eurovision" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Eurovision" ne demek?

 1. Avrupa Yayın Birliği üyesi ülkelerin televizyon örgütleri arasında kurulan Avrupa Televizyon Birliği. (Amacı, üyeleri arasında televizyon izlencesi alış verişini ve kıtalararası televizyon bağlantısını sağlamaktır. Türkiye bu bağlantıdan ilk kez 1972 Münih Olimpiyatları sırasında yararlanmaya başladı).

Eurovision nedir? İlişkili sözcükler

 • Iktisadi Kalkınma Vakfı: Avrupa Birliği ve Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerindeki gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, özel kesimin kamu kesimi ve Avrupa Birliği ile ilişkilerindeki eşgüdümü sağlamak amacıyla İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası’nın ortak girişimiyle 1965 yılında kurulan vakıf. devamı...
 • ıntertel: Doğu Avrupa ülkeleri arasında kurulan televizyon birliği. Daha çok Intervision adıyla tanınır. devamı...
 • Radyolink: Radyo, telefon, televizyon, teleks vb. iletişim araçlarının kablo bağlantısı olmaksızın, istasyonlar arasında veya stüdyo ile verici istasyon arasında yüksek frekanslı radyo dalgaları ile bağlantı kurmasına yarayan sistem. Bk. telsiz bağlantısı devamı...
 • ıntervision: Uluslararası Radyo ve Televizyon Örgütü’ndeki Doğu bloğu ülkelerinden başlıcaları arasında kurulan televizyon birliği. (Bu birlik gerek kendi üyeleri arasında gerekse Eurovision’la izlence alış verişi yapar). devamı...
 • Kalkınma Için Bölgesel Işbirliği örgütü: Türkiye, İran ve Pakistan arasında iktisadi ve sosyal işbirliğini geliştirmek amacıyla 1962 yılında kurulup 1977 yılında imzalanan anlaşma ile hukuki bir nitelik kazanan, 1979 yılında etkinliğine son verilen ve 1985 yılında Ekonomik İşbirliği Örgütü adıyla etkinliğine yeniden başlayan örgüt. devamı...
 • Telsiz Bağlantısı: İki telsiz arasında kurulan haberleşme bağlantısı. Dışarıda canlı yayınlarda, yayın arabasından işliğe ya da verici yayaca, işlikten verici yayaca minildalga yardımıyla kurulan bağlantı. devamı...
 • Mondovision: Irakiletişim uyduları aracılığıyla kıtalararası televizyon yayını ve bunu sağlayan ağ. devamı...
 • Ab Yeniden Yapılandırma Kalkınma Ve Istikrar Yardım Programı: Avrupa Birliğinde Güney Doğu Avrupa ülkelerinin iktisadi istikrarını ve birliğe giriş süreçlerine etkin katılımını desteklemek amacıyla, 2000 yılı sonunda Birlik tarafından oluşturulan teknik ve mali yardım programı. devamı...
 • Mezgit: Mezgitgillerden, Avrupa ve Türkiye denizlerinde yaşayan, uzun vücutlu, büyük ağızlı, eti lezzetli bir balık, tavuk balığı (Gadus merlangus). Kemikli balıklar (Teleostei) takımının,mezgitgiller (Gadidae) familyasından, 25 cm kadar uzunlukta, eti çok devamı...
 • Büyük Boy Işletmeler: Türkiye mevzuatına göre, çalıştırılan işçi sayısı iki yüz kırk dokuzdan fazla ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilânçosu yirmi beş milyon Yeni Türk Lirasını aşan işletmeler. Avrupa Birliği devamı...

Eurovision ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.