evangelic sözlük anlamı nedir?

Sözlükte evangelic kelimesinin manası:

  1. İncil'e ait, İncil'i öğretmeyle ilgili, protestanlığa ait
  2. İncil'e ait, İncil'i öğŸretmeyle ilgili, protestanlığŸa ait

evangelic ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları