even toed ungulates sözlük anlamı nedir?

Sözlükte even toed ungulates kelimesinin manası:

  1. Çift parmaklılar

even toed ungulates ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları