evetçe sözlük anlamı nedir?

Sözlükte evetçe kelimesinin manası:

  1. Dış ülkelerden mal getirme ya da dış ülkelere mal çıkarma için tecimle uğraşan genel ve tüzel kişilere devletçe verilen belge.
  2. Herhangi bir işlem nedeniyle verilen izin belgesi.

evetçe ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları