evidence sözlük anlamı nedir?

Sözlükte evidence kelimesinin manası:

  1. ), (f.) delil, tanıklık, şahadet, ispat, tanıt
  2. Vuzuh, açıklık, aydınlık
  3. Şahit
  4. Belirtmek, tasrih etmek, açıklamak, tavzih etmek
  5. İspat etmek
  6. Belirtmek, açıklamak, göstermek, kanıtlamak, ispatlamak

evidence ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları