evident

Evident: Anlamı, Kullanımı ve Örnekler

İngilizce Anlamı:

“Evident” kelimesi, “açıkça görülebilen veya anlaşılabilen” anlamına gelir. Bir şeyin varlığını veya doğruluğunu kanıtlayan veya gösteren bir şeyi ifade eder.

Türkçe Anlamı:

Türkçede “evident” kelimesinin karşılığı “apaçık” veya “belli”dir. Bir şeyin açıkça görülebilir veya anlaşılabilir olduğunu ifade eder.

Kullanımı:

“Evident” kelimesi, bir şeyin varlığını veya doğruluğunu vurgulamak için kullanılır. Genellikle aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Bir şeyin varlığı veya doğruluğu açıkça görülebilir veya anlaşılabilir olduğunda
 • Bir şeyin varlığı veya doğruluğu kanıtlarla desteklendiğinde
 • Bir şeyin varlığı veya doğruluğu mantıksal çıkarımla belirlendiğinde

Örnekler:

İngilizce Örnekler:

 • It is evident that the Earth is round. (Dünyanın yuvarlak olduğu açıktır.)
 • The evidence is evident: the suspect was at the scene of the crime. (Kanıtlar açık: şüpheli suç mahallindeydi.)
 • It is evident from his behavior that he is lying. (Yalan söylediği davranışlarından belli.)

Türkçe Örnekler:

 • Bu olayın apaçık bir şekilde gerçekleştiği belli.
 • Kanıtlar apaçık: sanık suç mahallindeydi.
 • Davranışlarından yalan söylediği belli.

Eş Anlamlılar:

“Evident” kelimesinin eş anlamlıları şunlardır:

 • Apparent (görünür)
 • Obvious (apaçık)
 • Clear (açık)
 • Manifest (belli)
 • Indisputable (tartışmasız)

Zıt Anlamlılar:

“Evident” kelimesinin zıt anlamlıları şunlardır:

 • Obscure (belirsiz)
 • Hidden (gizli)
 • Ambiguous (belirsiz)
 • Doubtful (şüpheli)
 • Uncertain (belirsiz)

Sonuç:

“Evident” kelimesi, bir şeyin varlığını veya doğruluğunu açıkça gösteren veya kanıtlayan bir şeyi ifade eder. Hem İngilizce hem de Türkçe’de yaygın olarak kullanılan bir kelimedir ve bir şeyin apaçık veya belli olduğunu vurgulamak için kullanılır.


Yayımlandı

kategorisi