exact sözlük anlamı nedir?

Sözlükte exact kelimesinin manası:

  1. Cebren almak
  2. Mecbur tutmak, icbar etmek
  3. Talep etmek
  4. Huk (birisini) mahkemeye celbetmek
  5. Tam, doğru, tamam
  6. Kati, kesin
  7. Tamamen doğru
  8. Pek ince
  9. Dayatmak, zorlamak, zorla almak, ısrarla istemek, gerektirmek, istemek

exact ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları