examine sözlük anlamı nedir?

Sözlükte examine kelimesinin manası:

  1. Bakmak, dikkatle gözden geçirmek
  2. Muayene etmek
  3. Teftiş etmek
  4. Sınava tabi tutmak, imtihan etmek, yoklamak
  5. Sorguya çekmek

examine ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları