Exante Regulation ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Exante Regulation" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Exante Regulation" ne demek?

 1. Ardıl düzenleme

Exante Regulation nedir? İlişkili sözcükler

 • Collocation: Sıraya koyma, düzenleme, sözdizimi. Yan yana olma, düzenleme, sıralama, eşdizimlilik devamı...
 • Iklimleme: Yapıların sıcaklık, nem ve temizliğini sağlamaya, gerekli hava akımını gerçekleştirmeye ilişkin işlem. Salonlarını, sinema ve televizyon ilişkilerini istenilen sıcaklıkta tutma, korunakların sıcaklığını düzenleme. devamı...
 • Synchronism: Aynı zamana tesadüf etme, eşzamanlılık, tarih sırasına göre düzenleme; de/gıs/ik zamanlardaki olayların aynı resimde gösterilmesi Eşzamanlılık, senkronizm, tarih sırasıyla düzenleme devamı...
 • Organizasyon: Düzenleme Örnek: Kütüphanesi ile, kadrosu ile, organizasyonu ile, ülkenin övünülür gazetelerinden biri hâline getirmede katkısı büyüktü. H. Taner Devlet, idare, toplum vb.nin düzenleniş biçimi. Düzenli bir grup üyelerinin bütünü. devamı...
 • Regulation: Yönetmeliğe uygun, resmi, iş Düzenleme, düzene sokma, ayarlama, ayar, düzen, kural, yasa, sistem devamı...
 • Rearrangement: Yeniden düzenleme. yeni düzenleme; yeni düzen. Yeniden düzenleme. yeni düzenleme; yeni düzen.” devamı...
 • Düzenleyici Ve Denetleyici Kurumlar: Serbest piyasa ekonomisinde etkinlikte bulunan işletmelerin, tüketicilerin hak ve çıkarlarını korunmak, piyasayı düzenlenmek, denetlenmek, piyasayı rekabet esasları çerçevesinde işler duruma getirmek, bu çerçevede denetleyici ve gerekiyorsa yaptırımlar uygulamak amacıyla bağımsız idari nitelikli olarak kurulan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Rekabet Kurumu, Kamu İhale Kurumu gibi kurumlar. devamı...
 • Co Ordination: Düzenleme devamı...
 • Temporary Arrangement: Geçici düzenleme devamı...
 • Regülasyon: Düzenleme Düzenleme. devamı...

Exante Regulation ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.