except sözlük anlamı nedir?

Sözlükte except kelimesinin manası:

  1. Saymamak, hariç tutmak, ayrı tutmak
  2. Karşı çıkmak, itiraz etmek.
  3. Hariç tutmak, dışında tutmak, ayırmak, karşı çıkmak, itiraz etmek

except ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları