excursiveness sözlük anlamı nedir?

Sözlükte excursiveness kelimesinin manası:

  1. Avare veya başŸıboşŸ dolaşŸma durumu, belirli bir rotası olmama durumu, düzensizlik, kuralsızlık

excursiveness ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları