exhaustive sözlük anlamı nedir?

Sözlükte exhaustive kelimesinin manası:

  1. Etraflı, geniş, teferruatlı, ayrıntılı, bütün imkânlar sağlanmış
  2. Ayrıntılı, detaylı, etraflı, kapsamlı; zahmetli, yorucu

exhaustive ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları