exhibit sözlük anlamı nedir?

Sözlükte exhibit kelimesinin manası:

  1. ), (f.) sergi
  2. Mahkemeye veya hakemlere ibraz olunan vesika veya delil
  3. Vesika gösterme
  4. Teshir etmek, sergilemek
  5. Göstermek, arz etmek
  6. Resimle göstermek
  7. İlâç olarak vermek
  8. Dava esnasında vesika veya delil ibraz etmek

exhibit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları