Exist To ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Exist To" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Exist To" ne demek?

 1. var olmak

Exist To nedir? İlişkili sözcükler

 • Predominate: Üstün olmak, faik olmak, galip gelmek Hâkim olmak devamı...
 • Border: Kenar Hudut, sınır Bir resim devamı...
 • Possess: Sahip olmak, elinde bulundurmak, egemen olmak, kurcalamak (zihin), hakim olmak, tutmak Sahip olmak, malik olmak, mutasarrıfı olmak devamı...
 • Dominate: Hakim olmak, tahakküm etmek, idaresi altına almak Üstün olmak. devamı...
 • Concur: Aynı fikirde olmak, mutabık olmak, uymak, razı olmak. Aynı anda olmak, rastlamak, elbirliği yapmak, hemfikir olmak, uyuşmak, kesişmek devamı...
 • Be Up To: Anlamak, bilmek, ilgisi olmak, iş çevirmek, kabiliyeti olmak, karışmış olmak, yapıyor olmak devamı...
 • Be Well Informed: İyi bilgilendirilmişŸ olmak, aydın olmak, bilgili olmak, özel bir konuda veya genel olarak genişŸ ve derin bilgiye sahip olmak; en uygun bilgiye sahip olmak, güncel bilgiye sahip olmak, olayların farkında olmak devamı...
 • Equal: (ed veya -Ied, -ing veya -ling)eşit olmak, bir olmak Eşdeğerde olmak,muadili olmak. devamı...
 • Belonging: Nin olmak, üyesi olmak, ilgili olmak, yeri olmak, uygun olmak, yararlı olmak Mensubiyet, mensup olma, üye olma, aidiyet, bir parçası olma devamı...
 • Belonging: Nin olmak, üyesi olmak, ilgili olmak, yeri olmak, uygun olmak, yararlı olmak Mensubiyet, mensup olma, üye olma, aidiyet, bir parçası olma devamı...

Exist To ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.