expert ne demek

Expert

İngilizce Anlamı:

 1. Özel bir alanda yüksek düzeyde bilgi ve beceriye sahip kişi.
 2. Bir konuda uzmanlaşmış kişi.
 3. Deneyimli ve yetenekli kişi.

Türkçe Anlamı:

 1. Uzman
 2. Mütehassıs
 3. Bilirkişi
 4. Ehil kişi

Expert Kelimesinin Kökeni ve Tarihçesi:

Expert kelimesi, Latince “expertus” kelimesinden türemiştir. Experius, “deneyimli” veya “uzman” anlamına gelir. Kelime, ilk olarak 13. yüzyılda İngilizce’ye girmiştir.

Expert Kelimesinin Kullanımı:

Expert kelimesi, genellikle bir kişinin belirli bir alanda sahip olduğu bilgi ve becerileri tanımlamak için kullanılır. Örneğin, “O, bilgisayar konusunda bir uzmandır” veya “O, hukuk konusunda bir mütehassıstır” gibi cümlelerde kullanılır.

Expert kelimesi, ayrıca bir kişinin deneyimini ve yeteneğini tanımlamak için de kullanılır. Örneğin, “O, çok deneyimli bir avukattır” veya “O, çok yetenekli bir mühendistir” gibi cümlelerde kullanılır.

Expert Kelimesinin Örnek Cümleleri:

 • O, tıp alanında bir uzmandır.
 • O, ekonomi konusunda bir mütehassıstır.
 • O, bilgisayar konusunda bir bilirkişidir.
 • O, hukuk konusunda bir ehil kişidir.
 • O, çok deneyimli bir öğretmendir.
 • O, çok yetenekli bir sanatçıdır.
 • O, çok bilgili bir kişidir.
 • O, çok becerikli bir kişidir.
 • O, çok yetenekli bir kişidir.
 • O, çok başarılı bir kişidir.

Expert Kelimesinin Zıt Anlamlısı:

 • Amatör
 • Acemi
 • Deneyimsiz
 • Bilgisiz
 • Beceriksiz
 • Yeteneksiz
 • Başarısız

Expert Kelimesinin Eş Anlamlısı:

 • Uzman
 • Mütehassıs
 • Bilirkişi
 • Ehil kişi
 • Deneyimli kişi
 • Yetenekli kişi
 • Bilgili kişi
 • Becerikli kişi
 • Başarılı kişi

Expert Kelimesinin Kullanıldığı Deyimler ve Atasözleri:

 • Uzmanlık alanında olmak
 • Uzmanlık alanı dışında olmak
 • Uzmanlık taslamak
 • Uzmanlık gerektiren iş
 • Uzmanlık gerektiren konu
 • Uzmanlık gerektiren meslek
 • Uzmanlık gerektiren eğitim
 • Uzmanlık gerektiren deneyim
 • Uzmanlık gerektiren yetenek
 • Uzmanlık gerektiren bilgi

Expert Kelimesinin Kullanıldığı Terimler:

 • Uzman doktor
 • Uzman avukat
 • Uzman mühendis
 • Uzman öğretmen
 • Uzman sanatçı
 • Uzman yazar
 • Uzman gazeteci
 • Uzman siyasetçi
 • Uzman ekonomist
 • Uzman sosyolog

Expert Kelimesinin Kullanıldığı Alanlar:

 • Tıp
 • Hukuk
 • Mühendislik
 • Eğitim
 • Sanat
 • Edebiyat
 • Gazetecilik
 • Siyaset
 • Ekonomi
 • Sosyoloji

Expert Kelimesinin Önemi:

Expert kelimesi, bir kişinin belirli bir alanda sahip olduğu bilgi, beceri, deneyim ve yeteneği tanımlamak için kullanılan önemli bir kelimedir. Expert kişiler, toplumun her alanında önemli rol oynarlar. Uzman doktorlar, insanların sağlıklarını korur ve tedavi ederler. Uzman avukatlar, insanların haklarını korur ve adaleti sağlarlar. Uzman mühendisler, insanların yaşamlarını kolaylaştıran teknolojiler geliştirirler. Uzman öğretmenler, insanların bilgi ve becerilerini geliştirirler. Uzman sanatçılar, insanların estetik zevklerini geliştirirler. Uzman yazarlar, insanların düşüncelerini ve duygularını ifade etmelerine yardımcı olurlar. Uzman gazeteciler, insanların doğru bilgiye ulaşmasını sağlarlar. Uzman siyasetçiler, insanların sorunlarını çözer ve ülkelerini yönetirler. Uzman ekonomistler, insanların ekonomik refahını sağlarlar. Uzman sosyologlar, insanların toplumsal sorunlarını araştırır ve çözümler üretirler.

Sonuç:

Expert kelimesi, bir kişinin belirli bir alanda sahip olduğu bilgi, beceri, deneyim ve yeteneği tanımlamak için kullanılan önemli bir kelimedir. Expert kişiler, toplumun her alanında önemli rol oynarlar.


Yayımlandı

kategorisi