explain sözlük anlamı nedir?

Sözlükte explain kelimesinin manası:

  1. Açıklamak, izah etmek, anlatmak, hesap vermek, açıklama yapmak
  2. Anlatmak, açıklamak, izah etmek, beyan etmek, belirtmek, tasrih etmek,aydınlatmak, tenvir etmek, tarif etmek
  3. Açıklamada bulunmak, izahat vermek

explain ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları