exploded sözlük anlamı nedir?

Sözlükte exploded kelimesinin manası:

  1. [explode] patlatmak, havaya uçurmak, infilak etmek, bozmak, yıkmak, çürütmek, aksini ispatlamak, patlamak, köpürmek, kırılmak, patlak vermek
  2. Harap olan, parçalanıp kırılan, infilak eden, patlayan, parçalanan, yok olan, parçalara ayrılan; ayrı ayrı ama birbiri ile uyum içerisinde tanımlanan/çizilen (teknik çizimde)

exploded ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları