extend sözlük anlamı nedir?

Sözlükte extend kelimesinin manası:

  1. Genişletmek, yaymak, uzatmak, devam ettirmek, yardım eli uzatmak, vermek, genişlemek, büyümek, uzamak, avcı hattına yayılmak
  2. Uzatmak, yaymak
  3. Genişletmek, büyütmek, tevsi etmek
  4. Kapsamına almak, teşmil etmek
  5. Uzamak, büyümek, sürmek
  6. Yetişmek, varmak
  7. , kıymet takdir etmek

extend ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları