extract sözlük anlamı nedir?

Sözlükte extract kelimesinin manası:

  1. Özet, hulâsa, öz, ruh
  2. Esans
  3. Seçilmiş parça, iktibas edilmiş kısım
  4. Çıkarmak, çekmek
  5. Söyletmek, itiraf ettirmek
  6. Özetini veya özünü çıkarmak
  7. Seçmek
  8. (bir kitap vb'nden bir parçayı) almak, iktibas etmek
  9. Suretini almak
  10. Çekmek, ihraç etmek, almak, çıkarmak, özünü çıkarmak, sağlamak, seçerek almak, tatmak

extract ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları