Extramedullary ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Extramedullary" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Extramedullary" ne demek?

 1. Ekstramedüller

Extramedullary nedir? İlişkili sözcükler

 • Extramedullary: Ekstramedüller devamı...
 • Extramedullary Hematopoiesis: Ekstramedüller hematopoez devamı...
 • Proksimal Düz Tübül: Böbrekte medüller bölgedeki, zayıf fırçamsı kenarı olan, kübik hücrelerle döşeli tübüller. devamı...
 • Efide: yürekler, kalpler, gönüller (ar.) ka. – yürekler, kalpler, gönüller. devamı...
 • Iç Sular: Göller, suni göller, lagünler, baraj gölleri, bentler, regülatörler, kanallar, arklar, akarsular, mansaplar, üretme ve yetiştirme yerleri. devamı...
 • Paldım: Yük ve binek hayvanının, semer veya eyerinin ileri kaymasını önlemek için arka ayaklarının kaba etleri üzerinden geçirilen kayış Örnek: O başta: Kuskunu kopmuş eğerli düldüller. Bu başta: Paldımı düşmüş semerli bülbüller. M. A. Ersoy devamı...
 • Gametofit: (Yun. gametes: eş; phyton: bitki) Gametleri meydana getiren fertler ya da döller. Gametleri oluşturan fertler veya döller. devamı...
 • çekim Kromatografisi: Molekül ayırma tekniği. Özel proteinleri, belli kimyasal gruplara olan çekimleri sebebi ile, bu grupları kapsayan kolonlardan geçirerek saflaştırma tekniği. Bu teknikte sefaroz gibi moleküller çözünmeyen bir matrikse bağlanırlar, bu bağlantılara çekim gösteren moleküller tutunurlar ve böylece proteinler saf olarak elde edilirler. Affinité kromatografisi. devamı...
 • Van Der Waals Kuvvetleri: Dipol dipol etkileşimlerinde dağıtıcı, uyarıcı ya da yönlendirici özellik gösteren, proteinlerde, molekülün iki atomu birbirine çok yakın olduğu zaman zayıf, kovalent olmayan bağlar teşkil eden, atomlar ve moleküller arasındaki çekici ve itici kuvvetler. devamı...
 • öncül: Bir çıkarımın öncüller kümesini oluşturan önermelerden herhangi biri, mukaddem. Bir tasımda sonucu hazırlayan ilk iki önermeden her biri, mukaddem. devamı...

Extramedullary ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.