Extremely ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Extremely" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Extremely" ne demek?

 1. Son derece, aşırı, aşırı boyutta, aşırı derecede, fazlasıyla

 2. AşŸIrı, aşŸırı boyutta, son derece, aşŸırı derecede, fazlasıyla

Extremely nedir? İlişkili sözcükler

 • Extremity: Uç, nihayet, son, zirve Hudut, sınır devamı...
 • Extreme: Son derece Müfrit, aşırı En devamı...
 • Nitpicky: Kılı kırk yaran, ayrıntılarca son derece ilgilenen, aşŸırı derecede eleşŸtiren, son derece titiz devamı...
 • Utmost: En uzak, en son: azami en büyük, en yüksek, en fazla Son derece, azami derece. devamı...
 • Karşılaştırma Derecesi: Daha, çok, fazla, ziyade vb. kelimelerle kavramların karşılaştırılıp üst derecede gösterilmesi. Daha, çok, fazla, ziyade gibi sözcüklerle kavramların karşılaştırılıp üst derecede gösterilmesi: Ondan daha güzel çocuk görmedim; Daha uygun fiyat devamı...
 • Least: ), (z.), (i.) en ufak, en küçük, en az, en cüzi, asgari Zerre kadar, en az derecede devamı...
 • The Most: En çok, en fazla, rakamsal olarak en yüksek; en fazla miktarda; en büyük derece veya ebatta devamı...
 • Anlam Dereceleri: Bir niteliği anlatan kelime ya ufak, büyük gibi YALIN (Positif) bir şekilde kullanılır, veya derece belirten az ufak (AZLIK DERECESİ, Détraetif , ufarak, ufakça (OLDUKÇALIK DERECESİ, Comparatif absolu), ufacık, fek ufak, çok ufak (OBARTMA DERECESİ, Superlatif absolu, Ampliatif, Elatif ou Fanx-su-perlatif), aşın ufak, fazla ufak (AŞIRILIK DERECESİ, (Excessif) gibi şekiller alabilir. Bunlarda açık bir ölçüştürme devamı...
 • Overgrow: Birbirini örtecek derecede büyümek (fidan) Fazla boy atmak. devamı...
 • Overly: Fazla, aşırı derecede. Fazlaca, aşırı derecede devamı...

Extremely ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.