eylem sözlük anlamı nedir?

Sözlükte eylem kelimesinin manası:

  1. Bir durumu değiştirme ve daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası, amel
    Örnek: Eyleme beraber girersiniz, siz sonuca ulaşmayı düşünürsünüz, onlar ulaşmadan paylaşmayı. A. İlhan
  2. Fiil
    Örnek: Bize, iki yılda Fransızcanın iki yardımcı eylemini belletememişti. M. Ş. Esendal
  3. Eyleme işi, fiil, hareket, aksiyon
  4. Sanığın, ceza verilmesini gerektiren bir suçu işlemesi durumu.
  5. 1. eyleme işi, fiil, aksiyon. 2. bir durumu değiştirme ve daha ileriye götürme yönünde etkide bulunma çabası, amel.
  6. Bir durumu değiştirmek için gösterilen çaba.

eylem ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları