eynesseraminessüreyya

  1. (İmkansızlık bildiren bir tabirdir ki) Yer nerede, Süreyya nerede?.. Süreyya ile yer bir olur mu? (mealindedir ve birbirlerine zıt ve uzak olan şeyler için söylenir.) (Osmanlıca’da yazılışı: eynessera-min-es-süreyya)


Yayımlandı

kategorisi