eyre sözlük anlamı nedir?

Sözlükte eyre kelimesinin manası:

  1. Kağnı ve at arabalarının yan taraflarında bulunan dik kazıkların üzerine çakılan yatay ağaçlar. (Kadıobası, Garibçe *Güdül, İlhan *Ayaş -Ankara)
  2. Seyahat, devir

eyre ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları