Eyrendoğum ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Eyrendoğum" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Eyrendoğum" ne demek?

 1. Budunbilimsel anlamda, evrenin doğuşunu, var oluşunu, yaratılışını, gelişimini ilkel efsanelere dayalı olarak açıklama.

Eyrendoğum nedir? İlişkili sözcükler

 • Evrendoğum: Evrenin oluşumu, kökeni, doğuşu, yaratılışı. Evrenin oluşumu ve gelişmesi üzerine bilim öncesi söylencel (mitolojik)-dinsel öğreti. devamı...
 • Acundoğum: Evrenin yaratılışını inceleyen bilim. devamı...
 • Doğum Yaralanması: Zor doğum nedeniyle beynin zedelenmesi durumu. (Ruhsal çözümleme) Çocuğun ana rahminden atılıp çevrenin gerçekleri ile yüz yüze gelişinin yarattığı ruhsal sarsıntı. devamı...
 • Acunbilim: Evrenin yapısını ve gelişimini inceleyen bilim. devamı...
 • Cosmogonic: EvrendoğŸUm ile ilgili, kozmogoni il ilgili (evrenin doğŸuşŸu ve gelişŸimini araşŸtıran bilim) devamı...
 • Matematik: Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı, riyaziye. Sayıya dayalı, mantıklı, ince hesaba bağlı Örnek: Eski yorumcular daha ileri gitmiş, evrenin yaratılmasında ve doğanın devamı...
 • Paul Cezanne: (1839-1906) modern sanatın gelişŸimini büyük ölçüde etkileyen Fransız post-empresyonist ressam , “Bathers” (Hamamdakiler) ve “House of the Hanged Man” (Asılan Adam’ın Evi) adlı eserlerin yaratıcısı (1839-1906) modern sanatın gelişŸimini büyük devamı...
 • Eytişimsel özdekçilik: Marx’in, Engels’le birlikte geliştirdiği, Hegel’in eytişimsel gelişme düşüncesini ilke olarak alıp, bunu, kendi deyişle, “başaşağı” eden, felsefe öğretisi: Evreni devinim içindeki özdekten oluşmuş bir bütün olarak göz önüne alan “evren üzerine genel kuram”. Bu kuramda şu ilkeler yer alır: a. Evrenin yapısı özdekseldir; özdek, bilincin dışında ve bilinçten bağımsız bir gerçeklik olarak vardır; evrenin varoluş devamı...
 • Doğum Sonrası Tetanos: Kısrak ve inekler başta olmak üzere birçok hayvan türünde doğum yaralanmaları, metritis, yavru zarlarının atılmaması, döl yatağının çıkması gibi nedenlere bağlı olarak gelişen tetanos, puerperal tetanos. devamı...
 • Yıldızdoğum Bilimi: Yıldızların nasıl yaratıldığını açıklamaya çalışan kuram. devamı...

Eyrendoğum ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.