ezici sözlük anlamı nedir?

Sözlükte ezici kelimesinin manası:

  1. Ezme işini yapan kimse veya şey.
  2. Yıpratıcı, bunaltıcı, sıkıntılı
    Örnek: Hep ağır, ezici, sıkıntılı şeyler düşündükleri belliydi. S. F. Abasıyanık
  3. Üstün gelen, yok eden, ağır basan.

ezici ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları