F Sayısı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "F Sayısı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "F Sayısı" ne demek?

 1. Çeşitli ışık düzengeci açıklıklarında, bir merceğin bağıntılı açıklığını, başka bir deyişle, geçirdiği ışık niceliğini belirleyen sayı; merceğin odak uzunluğunun, ışık düzengeci açıklığına (çapına) bölünmesiyle elde edilir. (Örneğin, odak uzunluğu 135 mm, ışık düzengeci çapı 30 mm olan merceğinf sayısı 135:30==4,5'tir ve f 4,5, f:4,5, f/4,5, 1:4,5 gibi çeşitli biçimlerde yazılır).

F Sayısı nedir? İlişkili sözcükler

 • Diyoptri: Optik sistemlerin yakınsaklık birimi. Bir merceğin güç birimi. (Herhangi bir merceğindiyoptriyle gücü, o merceğin metreyle belirtilen odak uzunluğunun karşıtıdır. Örneğin odak uzunluğu 0,10 m olan merceğin gücü, 1/f = 1/0,10 devamı...
 • Bağıntılı Açıklık: Işık düzengecinin en büyük çapının, merceğin odak uzunluğuna bölünmesiyle elde edilen ve bir merceğin gerçek ışıklılığını belirten açıklık. devamı...
 • Negatif Ek Mercek: Asıl merceğin önüne takılarak bu merceğin odak uzunluğunu artıran, açısını darlaştıran, böylelikle konuların ufak görüntülerini sağlayan ek mercek çeşidi. devamı...
 • Pozitif Ek Mercek: Asıl merceğin önüne takılarak bu merceğin odak uzunluğunu kısaltan, açısını genişleten, böylelikle konuların çok büyük görüntülerini saptayabilen mercek çeşidi. devamı...
 • Alan Genişletici: Alıcıdaki merceğin odak uzunluğunu yarıya indirerek olağan bir merceği geniş açılı mercek durumuna sokan, böylelikle ilk merceğin alanını genişleten bir ek mercek çeşidi. devamı...
 • Pictographe: 1938’de yönetmen Abel Gance ile optikçi Pierre Angénieux’nün geliştirdikleri ve asıl merceğin önüne takıldığında, ışık düzengeci açıklığı ne olursa olsun, merceğe en yakın noktadan sonsuza kadar sıralanmış konuları aynı seçiklikle aktaran, ayrıca çeşitli optik hileleri gerçekleştirebilen ek mercek dizgesi. devamı...
 • Ek Mercek: Işıldağın kendi merceği dışında, aygıta eklenenek mercek. Asıl merceğin odak uzunluğunu değiştirmek amacıyla bunlara takılan; pozitifek mercek, negatifek mercek olarak iki çeşidi bulunan mercek. devamı...
 • Odak Uzunluğu: Merceğin optik özeği ile odak noktası arasındaki uzunluk. (Bir alıcı merceğininodak uzunluğu, bu mercek sonsuza odaklandığında, merceğin optik özeği ile boş filmin düzlemi arasındaki uzunluktur. Bu uzunluk milimetre (mm) ile belirtilir ve merceklerin üzerine yazılır. Mercekler genellikle kısa odaklı, uzun odaklı, olağan odaklı olarak üçe ayrılır). devamı...
 • ışık Düzengecini Kısma: Alıcı merceğinden daha az ışık girmesini sağlamak amacıyla, ışık düzengeci göstergesini daha büyük bir f sayısına getirerek ışık düzengeci açıklığını küçültme. devamı...
 • Mercekten: Bazı alıcılarda, doğrudan doğruya alıcı merceğinden gelen görüntüyü alan yansımalı bakaç. Alıcının merceği ardında yer alan, dolayısıyla, filmle aynı ölçüde ışık alabilen ışıkölçer. (Özdevinimli alıcılardaki bu ışıkölçer, ışık düzengecinin ayar devamı...

F Sayısı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.