fact sözlük anlamı nedir?

Sözlükte fact kelimesinin manası:

  1. Gerçek, hakikat
  2. Durum, gösterilen husus veya keyfiyet
  3. Gerçek, hakikat, olgu, unsur, durum, olay, eylem

fact ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları