faiz dışı bütçe fazlası sözlük anlamı nedir?

Sözlükte faiz dışı bütçe fazlası kelimesinin manası:

  1. Konsolide bütçe, konsolide merkezi bütçe ve konsolide kamu kesimi bütçesi olmak üzere üç türlü hesaplanabilen ve bütçe gelirlerinin faiz ödemeleri dışındaki bütçe giderlerinden fazla olması, diğer bir deyişle faiz dışı dengenin pozitif olması durumu.

faiz dışı bütçe fazlası ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları