Faiz Oranı ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Faiz Oranı" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Faiz Oranı" ne demek?

 1. Kredi işlemlerinin kısa, orta ve uzun vadeli olmasına, kredi tiplerine ve sermaye piyasası, para piyasası vb. piyasa biçimlerine bağlı farklılıklardan oluşan ve para sahibinin üretimden aldığı pay oranı, faiz haddi.

 2. Ödünç verilebilir fon sunum ve istemi tarafından belirlenen yüzde değer.

Faiz Oranı nedir? İlişkili sözcükler

 • Cari Faiz Oranı: Piyasada ödünç verilebilir fonların sunum ve isteminin karşılaşması sonucu oluşan faiz oranı. krş. ödünç verilebilir fonlar kuramı devamı...
 • Interbank Faiz Oranı: Bk. bankalararası para piyasası faiz oranı devamı...
 • Güdümlü Faiz Oranı: Para otoritelerince belirlenen kredi ve mevduat faiz oranları. devamı...
 • Bankalararası Para Piyasası Faiz Oranı: Bankalararası para piyasasında kısa süreli likidite fazlasına sahip olan bankaların fon sunumu ile kısa süreli likidite açığı bulunan bankaların fon istemine göre oluşan faiz oranı. devamı...
 • Enaz Faiz Oranı: Keynesyen çözümlemede faiz oranlarının düşebileceği en alt düzeye indiğinin düşünüldüğü, yani likidite tuzağının ortaya çıktığı faiz oranı. krş. likidite tuzağı, spekülatif amaçlı para talebi devamı...
 • En Düşük Faiz Oranı: Ticari bankaların en güvenli ve en iyi müşterilerine verdikleri kredilere uyguladıkları ve faiz oranlarının genel eğilimi açısından bir ölçüt oluşturabilen faiz oranı. devamı...
 • Eksi Faiz Oranı: Enflasyon oranının altında belirlenen ve reel getirisi negatif olan faiz oranı. devamı...
 • Güvenceli Faiz Arakazancı: İki ülke ya da iki farklı para birimi arasında faiz oranı farklılıklarından yararlanmak amacıyla yapılan sermaye hareketlerinde vadeli döviz kuru piyasasında alım işlemi yapılarak döviz kuru riskinin ortadan kaldırılması durumunda elde edilen kazanç. krş. güvencesiz faiz arakazancı, swap devamı...
 • Başabaş Faiz Oranı: Yatırımın marjinal ve ortalama etkenliğinin eşitlendiği ve yatırımın kârlılığının sıfırlandığı piyasa faiz oranı. krş. yatırımın marjinal etkenliği, yatırımın ortalama etkenliği devamı...
 • Faiz Karşılama Oranı: Bir işletmenin ödemekle yükümlü olduğu sabit borç niteliğindeki faiz ödemelerini ne kadar karşılamaya yetecek faiz ve vergi öncesi gelir sağladığını gösteren oran. devamı...

Faiz Oranı ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.