Faktör Fiyatlarıyla Millı Gelir ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Faktör Fiyatlarıyla Millı Gelir" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Faktör Fiyatlarıyla Millı Gelir" ne demek?

 1. Üretici fiyatlarıyla hesaplanan millî gelir krş. millî gelir, üretici fiyatı

Faktör Fiyatlarıyla Millı Gelir nedir? İlişkili sözcükler

 • Gayrisafi Millı Hasıla Indirgeyicisi: Cari yıl fiyatlarıyla gayrisafi millî hasılanın cari fiyatlarla GSMH temel alınan bir yılın fiyatlarıyla gayrisafi millî hasılaya sabit fiyatlarla GSMH bölünüp yüzle çarpılmasıyla hesaplanan dizin. devamı...
 • Ortalama Dışalım Eğilimi: Bir ülkede belli bir dönemde gerçekleştirilen dışalımın millî gelire bölünmesiyle hesaplanan, belirli bir dönemde bir birim millî gelire karşılık gelen dışalım. devamı...
 • Ortalama Dışalım Eğilimi: Bir ülkede belli bir dönemde gerçekleştirilen dışalımın millî gelire bölünmesiyle hesaplanan, belirli bir dönemde bir birim millî gelire karşılık gelen dışalım. devamı...
 • Enflasyon Sarmalı: Fiyatlar genel düzeyinin bir kez yükselmeye başlamasıyla çeşitli gelir gruplarının yarattığı gelir çekişmesi nedeniyle maliyetlerin artması; maliyet artışları sonucunda da fiyatlar genel düzeyinin daha da yükselmesi biçiminde ortaya çıkan ve iktisadi karar birimlerinin beklentilerinin de değişmesiyle birlikte kendi kendini büyüterek gelişen enflasyon süreci. krş. ücret fiyat sarmalı devamı...
 • Enflasyon Sarmalı: Fiyatlar genel düzeyinin bir kez yükselmeye başlamasıyla çeşitli gelir gruplarının yarattığı gelir çekişmesi nedeniyle maliyetlerin artması; maliyet artışları sonucunda da fiyatlar genel düzeyinin daha da yükselmesi biçiminde ortaya çıkan ve iktisadi karar birimlerinin beklentilerinin de değişmesiyle birlikte kendi kendini büyüterek gelişen enflasyon süreci. krş. ücret fiyat sarmalı devamı...
 • Bireysel Istem Fonksiyonu: Bir tüketicinin bir mala yönelik istemi ile o malın fiyatı, diğer malların fiyatları, tüketicinin geliri dönem harcaması, zevk ve tercihleri, fiyat ve gelir beklentileri arasındaki ilişkiyi gösteren fonksiyon. devamı...
 • Gerçek Gelir: Fiyat değişmelerinden arındırılmış, bir başka deyişle fiyat diziniyle indirgenmiş gelir. krş. parasal gelir devamı...
 • Iç Ticaret Hadleri: İnternal terms of trade, domestic terms of trade Kesimler, genellikle tarım ve sanayi, arasında fiyat değişmeleri sonucu ortaya çıkacak gelir ve gönenç değişmelerini ölçmede kullanılan ve kesimlere ilişkin fiyat dizinlerinin birbirine oranlanmasıyla hesaplanan ölçüt. devamı...
 • Gayrisafi Gelir: Belli bir dönemde vergi ve o geliri sağlamak için yapılan her türlü harcama öncesi hesaplanan gelir. Bk. katkılı gelir devamı...
 • Safı Yurtiçi Gelir: Yurt içi gelire dolaylı vergilerin eklenmesi ve sübvansiyonların çıkarılmasıyla ulaşılan, net yurt içi hasıla ile özdeş olan millî gelir büyüklüğü. krş. safî yurtiçi hasıla, yurt içi gelir devamı...

Faktör Fiyatlarıyla Millı Gelir ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.