fakültatif parazit sözlük anlamı nedir?

Sözlükte fakültatif parazit kelimesinin manası:

  1. Hem canlı hem de ölü organik maddeler üzerinde yaşayan organizmalar. Fakültatif saprofit.
  2. İsteğe bağlı parazit.
  3. İstemli asalak.

fakültatif parazit ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları