fakülte kurulu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte fakülte kurulu kelimesinin manası:

  1. Bir fakültenin asıl öğretim üyeleri ile o fakültede ders vermekle görevli öteki öğretim üyelerinden oluşan, eğitim ve öğretim işlerini düzenleyici kararlar alan ve önerilerde bulunan, doğrudan doğruya fakülteyi ilgilendiren yasa, tüzük ve yönetmelik tasarılarını Senato'ya sunmak üzere hazırlayan kurul.

fakülte kurulu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları