fakülte yönetim kurulu sözlük anlamı nedir?

Sözlükte fakülte yönetim kurulu kelimesinin manası:

  1. Dekanın başkanlığında, öğretim görevi başında bulunan bir önceki dekanla, dekan yardımcılarından, fakülte kurulunca üç yıl için seçilecek üç profesör ve iki doçent ile bir asistan temsilcisinden oluşan, tüzük ve yönetmelik hükümlerinin ve fakülte kurulu kararlarının yerine getirilmesini sağlayacak önlemleri almakla görevli kurul.

fakülte yönetim kurulu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları