falling in love with you

Falling in Love with You: İngilizce-Türkçe Anlamı ve Kullanımı

“Falling in love with you” ifadesi, İngilizce’de aşık olma durumunu ifade eden yaygın bir deyimdir. Bu deyim, bir kişiye karşı güçlü bir sevgi ve bağlılık hissi geliştirme sürecini tanımlar.

İngilizce Anlamı

“Falling in love with you” ifadesi, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Bir kişiye karşı derin bir sevgi ve bağlılık hissi geliştirmek.
 • Bir kişiye karşı romantik duygular beslemek.
 • Bir kişiye karşı tutkulu bir arzu duymak.

Türkçe Anlamı

“Falling in love with you” ifadesinin Türkçe karşılığı “Sana aşık olmak”tır. Bu ifade, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

 • Bir kişiye karşı derin bir sevgi ve bağlılık hissi geliştirmek.
 • Bir kişiye karşı romantik duygular beslemek.
 • Bir kişiye karşı tutkulu bir arzu duymak.

Kullanım Alanları

“Falling in love with you” ifadesi, aşağıdakiler gibi çeşitli bağlamlarda kullanılabilir:

 • Birine aşkını itiraf etmek.
 • Birine karşı hislerini ifade etmek.
 • Bir ilişkinin başlangıcını tanımlamak.
 • Bir ilişkinin derinliğini ve gücünü vurgulamak.

Örnek Cümleler

 • I’m falling in love with you more and more each day. (Her geçen gün sana daha çok aşık oluyorum.)
 • I knew I was falling in love with you the moment I met you. (Seni tanıdığım anda sana aşık olduğumu biliyordum.)
 • I’m so happy to be falling in love with you. (Sana aşık olduğum için çok mutluyum.)

Benzer İfadeler

“Falling in love with you” ifadesine benzer diğer İngilizce ifadeler şunlardır:

 • I’m in love with you. (Sana aşığım.)
 • I love you. (Seni seviyorum.)
 • I’m crazy about you. (Sana deliyim.)
 • I’m head over heels for you. (Sana tapıyorum.)

Türkçe Benzer İfadeler

“Sana aşık olmak” ifadesine benzer diğer Türkçe ifadeler şunlardır:

 • Sana tutuldum.
 • Sana vuruldum.
 • Sana bağlandım.
 • Sana gönlümü kaptırdım.

Sonuç

“Falling in love with you” ifadesi, bir kişiye karşı güçlü bir sevgi ve bağlılık hissi geliştirme durumunu ifade eden yaygın bir İngilizce deyimdir. Bu deyimin Türkçe karşılığı “Sana aşık olmak”tır ve çeşitli bağlamlarda kullanılabilir.


Yayımlandı

kategorisi