farklılaştırılmış hiyerarşik yönetim sözlük anlamı nedir?

Sözlükte farklılaştırılmış hiyerarşik yönetim kelimesinin manası:

  1. Geleneksel hiyerarşiye bağlı olmaksızın toplam kalite yönetim stratejilerinin dikkate alınarak yöneticilerin birlikte çalıştığı bir tür çokuluslu şirket yönetim modeli. krş. coğrafi yönetim, çoklu yönetim, etnik yönetim

farklılaştırılmış hiyerarşik yönetim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları