farmakodinami sözlük anlamı nedir?

Sözlükte farmakodinami kelimesinin manası:

  1. Hasta veya normal organizmalar üzerinde, ilaçların etkisini deneysel olarak inceleyen, araştıran bilim.
  2. Deney hayvanları ve insanlarda ilaçların fizyolojik, biyokimyasal ve patolojik olaylar üzerindeki etkilerini inceleyen farmakoloji alt dalı.

farmakodinami ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları