Farmakodinamik ne demek? Sözlük anlamı

Türkçe sözlüklerde "Farmakodinamik" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Farmakodinamik" ne demek?

 1. İlaçların etki gücü.

 2. Hasta veya normal organizmalar üzerinde ilaçların etkisini inceleyen eczacılık dalı.

 3. İlaçların canlı organizma üzerindeki etkilerinin incelenmesi.

Farmakodinamik nedir? İlişkili sözcükler

 • Radyobiyoloji: X ışınlarının canlı dokular üzerindeki etkisini inceleyen bilim, radyofizyoloji. (Yun. bios: hayat; logos: bilim) X ışınları gibi zararlı ışınların canlı hücreler ve organizmalar üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı. devamı...
 • Farmakodinami: Hasta veya normal organizmalar üzerinde, ilaçların etkisini deneysel olarak inceleyen, araştıran bilim. Deney hayvanları ve insanlarda ilaçların fizyolojik, biyokimyasal ve patolojik olaylar üzerindeki etkilerini inceleyen farmakoloji alt dalı. devamı...
 • Bioastronautics: Uzay yolculuğunun canlılar üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı. Uzay yolculuğŸunun canlı organizmalar üzerindeki etkilerini inceleyen bilim devamı...
 • Termobiyoloji: (Yun. therme: sıcaklık; bios: hayat; logos: bilim) Termal enerjinin her türlü canlı organizma ve biyolojik molekül üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı. devamı...
 • Bioactive: Biyoaktif, biyoetken, canlı bir organizma üzerinde etkili, canlı organizmaları etkileyebilme becerisi devamı...
 • Farmakodinamik Etkileşme: Bir ilacın diğerinin etkisini, etki yeri (almaç) veya çevresinde etkileşerek onunkine zıt veya aynı yönde bir etki oluşturması ile veya onunla kimyasal olarak birleşmesi sonucunda yapısını değiştirmesiyle meydana gelen, ilaçlar arası etkileşim türlerinin ortak adı. devamı...
 • Aktinoloji: Güneş ışınlarının hem insan hem de bütün canlılar üzerinde etkisini inceleyen bilim dalı. devamı...
 • Bioastronautical: Uzay biyolojisiyle (uzay yolculuğŸunun canlı organizmalar üzerindeki etkilerini inceleyen bilimle) ilgili, uzay biyolojisine özgü devamı...
 • çürükçül: Doğal olarak hayvan ve bitki kalıntılarının üzerinde yaşayan ve onların çürümesine yol açan (bitki ve organizmalar), saprofit. (Yun. sapros: çürümüş; zoon: hayvan) Ölmüş ya da kokmuş organik maddeler üzerinde yaşayan devamı...
 • Toksikoloji: Zehirle, onların organizmaya olan etkileriyle ve zehirlerin belirlenmesiyle uğraşan bilim dalı. Ağu bilimi devamı...

Farmakodinamik ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.