farmakoloji sözlük anlamı nedir?

Sözlükte farmakoloji kelimesinin manası:

  1. İlaçların etkisini ve kullanılışını inceleyen bilim dalı.
  2. İlaç bilimi
  3. Bk. eczacılık bilimi
  4. İlaçların yapısı, özellikleri ve özellikle de organizmadaki işlevleri (hareketleri) ile ilgilenen bilim dalı.
  5. İlaç bilgisi
  6. Hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve tanısında kullanılan ilaç vb. maddelerin kaynakları, fiziksel ve kimyasal özellikleri, hazırlanma ve düzenlenmeleri, tedavisinde kullanılan miktar ve biçimleri, vücuda giriş yolları ile farmakodinamik ve farmakokinetik özelliklerini inceleyen bilim dalı.
  7. İlaç bilimi.

farmakoloji ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları