farther sözlük anlamı nedir?

Sözlükte farther kelimesinin manası:

  1. Daha uzak, daha uzun, öteki, ötedeki
  2. Daha uzakta, daha ötede, daha ilerde
  3. Daha uzağa, daha fazla
  4. Bundan başka, ayrıca, buna ilâveten

farther ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları