Farther ne demek?

Türkçe sözlüklerde "Farther" ifadesini detaylı bir şekilde araştırdık...

Kısaca "Farther" ne demek?

 1. Daha uzak, daha uzun, öteki, ötedeki

 2. Daha uzakta, daha ötede, daha ilerde

 3. Daha uzağa, daha fazla

 4. Bundan başka, ayrıca, buna ilâveten

Farther nedir? İlişkili sözcükler

 • The Farther: Öteki devamı...
 • Yonder: Şuradaki, oradaki, ötedeki Ötedeki Ötede. devamı...
 • Farther On: Öteye devamı...
 • Far Off: Uzakta, dalgın, uzak Uzak, ırak (mes.), uzun, dalgın, dalıp gitmiş devamı...
 • Afar: Arap diyarında çok olan bir yeşil ağaç. Uzak, uzakta, uzaktan. devamı...
 • Farthermost: En uzak, en uç, en uzaktaki, en ötedeki devamı...
 • Ara Zamanlar: Çekimli fiillerde iki ana zaman arasında kalan ve gösterdiği ana zamana göreceli olarak daha yakın veya daha uzak olan zaman kesiti veya kesitleri. Geçmiş zamanın “yakın geçmiş”, “uzak geçmiş” gelecek zamanın “yakın gelecek”, “uzak gelecek”ara zamanlarının bulunması gibi. Türkiye Türkçesinde aldı, getir-di örneklerindeki, -DI / -DU ekiyle kurulan geçmiş zaman genellikle yakın geçmişi karşıladığı hâlde; devamı...
 • Okçun: Uzak, öte; uzakta bulunan. uzak, öte, uzakta bulunan devamı...
 • Aloof: Soğuk (davranış), uzak, uzakta, ayrı, açıkta Soğuk, ilgisiz devamı...
 • Outlying: Uzakta bulunan, sınır dışındaki. Uzak, ücra, kuş uçmaz kervan geçmez devamı...

Farther ne demek sözlük anlamı nedir sorusunu farklı sözlüklerden yararlanarak yanıtladık. Paylaştığımız bilgilerde eksik veya hatalı bir şey var ise, buraya tıklayarak bize bildirebilirsiniz.