fata morgana nedir

Fata Morgana Nedir?

Fata Morgana, atmosferik bir optik illüzyondur. Genellikle deniz veya göl üzerinde görülen bu illüzyon, nesnelerin gerçekte olduklarından daha yüksekte veya daha uzakta görünmesine neden olur. Fata Morgana, sıcak hava tabakalarının soğuk hava tabakaları üzerinde yer aldığı durumlarda oluşur. Sıcak hava tabakaları, ışığı soğuk hava tabakalarından daha fazla büker. Bu nedenle, nesneler gerçekte olduklarından daha yüksekte veya daha uzakta görünür.

Fata Morgana, adını İtalyan mitolojisindeki bir deniz perisinden almıştır. Deniz perisi Fata Morgana, genellikle denizcileri kandırmak ve onları batırmak için illüzyonlar yaratırdı.

Fata Morgana’nın Oluşumu

Fata Morgana, sıcak hava tabakalarının soğuk hava tabakaları üzerinde yer aldığı durumlarda oluşur. Sıcak hava tabakaları, ışığı soğuk hava tabakalarından daha fazla büker. Bu nedenle, nesneler gerçekte olduklarından daha yüksekte veya daha uzakta görünür.

Fata Morgana’nın oluşması için gereken koşullar şunlardır:

 • Sıcak hava tabakası, soğuk hava tabakasının üzerinde olmalıdır.
 • Sıcak hava tabakası, soğuk hava tabakasından daha az yoğun olmalıdır.
 • Sıcak hava tabakası, soğuk hava tabakasından daha hareketli olmalıdır.

Fata Morgana’nın Türleri

Fata Morgana’nın üç türü vardır:

 • Üstün serap: Bu tür Fata Morgana’da, nesneler gerçekte olduklarından daha yüksekte görünür.
 • Altın serap: Bu tür Fata Morgana’da, nesneler gerçekte olduklarından daha aşağıda görünür.
 • Yanal serap: Bu tür Fata Morgana’da, nesneler gerçekte olduklarından daha yana doğru görünür.

Fata Morgana’nın Görüntüleri

Fata Morgana’da görülen görüntüler genellikle çok gerçekçi olur. Bu nedenle, insanlar genellikle bu görüntülerin gerçek olduğunu düşünürler. Ancak, Fata Morgana’da görülen görüntüler aslında bir illüzyondur.

Fata Morgana’da görülen görüntüler genellikle şunlardır:

 • Gemiler, adalar, dağlar ve diğer nesneler gerçekte olduklarından daha yüksekte veya daha uzakta görünür.
 • Nesneler gerçekte olduklarından daha büyük veya daha küçük görünür.
 • Nesneler gerçekte olduklarından daha farklı şekillerde görünür.
 • Nesneler gerçekte olduklarından daha farklı renklerde görünür.

Fata Morgana’nın Tehlikeleri

Fata Morgana, denizcileri ve pilotları kandırabilir. Bu nedenle, Fata Morgana’nın tehlikeli bir illüzyon olduğu söylenebilir.

Fata Morgana’nın neden olduğu tehlikeler şunlardır:

 • Denizciler, Fata Morgana’da gördükleri gemileri gerçek sanabilirler ve bu gemilerle çarpışabilirler.
 • Pilotlar, Fata Morgana’da gördükleri pistleri gerçek sanabilirler ve bu pistlere iniş yapmaya çalışabilirler.
 • Fata Morgana, insanların yön duygusunu kaybetmesine neden olabilir.

Fata Morgana’dan Korunma Yolları

Fata Morgana’dan korunmak için şunlar yapılabilir:

 • Fata Morgana’nın oluşabileceği alanlardan uzak durulmalıdır.
 • Fata Morgana’nın oluşabileceği alanlarda seyahat edilirken dikkatli olunmalıdır.
 • Fata Morgana’da görülen görüntülere güvenilmemelidir.

Fata Morgana’nın Tarihi

Fata Morgana, yüzyıllardır bilinen bir illüzyondur. İlk olarak, MÖ 5. yüzyılda Yunan filozof Aristoteles tarafından tanımlanmıştır. Aristoteles, Fata Morgana’yı “hava içindeki bir görüntü” olarak tanımlamıştır.

Fata Morgana, daha sonraki yüzyıllarda da birçok bilim insanı tarafından araştırılmıştır. 16. yüzyılda, İtalyan bilim insanı Gerolamo Cardano, Fata Morgana’nın oluşumunu açıklayan bir teori geliştirmiştir. Cardano, Fata Morgana’nın, sıcak hava tabakalarının soğuk hava tabakaları üzerinde yer aldığı durumlarda oluştuğunu ileri sürmüştür.

 1. yüzyılda, Fransız bilim insanı René Descartes, Fata Morgana’nın oluşumunu açıklayan başka bir teori geliştirmiştir. Descartes, Fata Morgana’nın, ışığın atmosferdeki farklı yoğunluklu hava tabakaları arasında kırılması sonucu oluştuğunu ileri sürmüştür.

 2. yüzyılda, İngiliz bilim insanı John Dalton, Fata Morgana’nın oluşumunu açıklayan üçüncü bir teori geliştirmiştir. Dalton, Fata Morgana’nın, ışığın atmosferdeki farklı sıcaklıktaki hava tabakaları arasında kırılması sonucu oluştuğunu ileri sürmüştür.

 3. yüzyılda, Fata Morgana’nın oluşumu hakkında daha fazla bilgi edinilmiştir. 1854 yılında, Fransız bilim insanı Jean-Baptiste Biot, Fata Morgana’nın oluşumunu açıklayan bir deney yapmıştır. Biot, sıcak hava tabakalarının soğuk hava tabakaları üzerinde yer aldığı bir ortamda, bir nesnenin görüntüsünün nasıl değiştiğini göstermiştir.

 4. yüzyılda, Fata Morgana’nın oluşumu hakkında daha da fazla bilgi edinilmiştir. 1960 yılında, Amerikalı bilim insanı Walter Munk, Fata Morgana’nın oluşumunu açıklayan bir bilgisayar modeli geliştirmiştir. Munk’un modeli, Fata Morgana’nın oluşumunda sıcak hava tabakalarının soğuk hava tabakaları üzerinde yer almasının yanı sıra, rüzgarın da etkili olduğunu göstermiştir.

Günümüzde, Fata Morgana’nın oluşumu hakkında oldukça fazla bilgiye sahibiz. Ancak, Fata Morgana’nın oluşumunu tam olarak açıklayan bir teori henüz geliştirilmemiştir.


Yayımlandı

kategorisi