felak nedir

Felak Nedir?

Felak, doğal veya insan kaynaklı nedenlerle meydana gelen ve çok sayıda can ve mal kaybına yol açan olaylara verilen addır. Felaklar, genellikle ani ve beklenmedik bir şekilde meydana gelir ve büyük çaplı yıkımlara neden olur.

Felakların Türleri

Felaklar, doğal ve insan kaynaklı olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

Doğal Felaketler:

 • Deprem
 • Sel
 • Heyelan
 • Yangın
 • Kasırga
 • Tsunami
 • Volkan patlaması
 • Kuraklık
 • Aşırı sıcaklıklar
 • Çölleşme

İnsan Kaynaklı Felaketler:

 • Savaş
 • Terör saldırıları
 • Endüstriyel kazalar
 • Nükleer kazalar
 • Petrol sızıntıları
 • Orman yangınları
 • Çevre kirliliği
 • İklim değişikliği

Felaketlerin Etkileri

Felaketler, çok sayıda can ve mal kaybına yol açabilir. Ayrıca, felaketler sonrasında altyapı, ekonomi ve çevre gibi alanlarda da büyük çaplı hasarlar meydana gelebilir.

Can Kaybı: Felaketler, çok sayıda can kaybına yol açabilir. Örneğin, 2011 yılında Japonya’da meydana gelen deprem ve tsunami sonucu 18.000’den fazla kişi hayatını kaybetmiştir.

Mal Kaybı: Felaketler, büyük çaplı mal kaybına yol açabilir. Örneğin, 2005 yılında ABD’de meydana gelen Katrina Kasırgası sonucu 125 milyar dolarlık mal kaybı meydana gelmiştir.

Altyapı Hasarı: Felaketler, altyapıya büyük çaplı hasar verebilir. Örneğin, 2010 yılında Haiti’de meydana gelen deprem sonucu yollar, köprüler ve binalar yıkılmış, elektrik ve su şebekeleri zarar görmüştür.

Ekonomik Hasar: Felaketler, ekonomiye büyük çaplı hasar verebilir. Örneğin, 2011 yılında Japonya’da meydana gelen deprem ve tsunami sonucu Japonya’nın ekonomisi %1,4 oranında küçülmüştür.

Çevresel Hasar: Felaketler, çevreye büyük çaplı hasar verebilir. Örneğin, 2010 yılında Meksika Körfezi’nde meydana gelen petrol sızıntısı sonucu deniz ekosistemi büyük zarar görmüştür.

Felaketlere Hazırlık

Felaketlere hazırlık, felaketlerin etkilerini azaltmak için alınan önlemlerdir. Felaketlere hazırlık, felaket öncesi, felaket sırasında ve felaket sonrasında olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilir.

Felaket Öncesi Hazırlık:

 • Felaket risklerinin belirlenmesi
 • Felaketlere karşı önlem planlarının hazırlanması
 • Felaket uyarı sistemlerinin kurulması
 • Felaket eğitimlerinin verilmesi
 • Acil durum kitlerinin hazırlanması

Felaket Sırasında Hazırlık:

 • Felaket uyarılarının dikkate alınması
 • Güvenli bir yere sığınma
 • Acil durum kitlerinin kullanılması
 • Yetkililerin talimatlarına uyulması

Felaket Sonrası Hazırlık:

 • Arama kurtarma çalışmalarına katılma
 • Yardım çalışmalarına destek olma
 • Altyapının yeniden inşasına yardımcı olma
 • Ekonomik toparlanmaya katkıda bulunma
 • Çevresel hasarın giderilmesi

Felaketlerin Önlenmesi

Felaketlerin önlenmesi, felaketlerin meydana gelmesini engellemek için alınan önlemlerdir. Felaketlerin önlenmesi, doğal felaketler ve insan kaynaklı felaketler olmak üzere iki ana grupta ele alınır.

Doğal Felaketlerin Önlenmesi:

 • Deprem yönetmeliklerine uyulması
 • Sel koruma sistemlerinin kurulması
 • Heyelan önleme çalışmalarının yapılması
 • Orman yangınlarının önlenmesi
 • Kasırga uyarı sistemlerinin kurulması
 • Tsunami uyarı sistemlerinin kurulması
 • Volkan patlamalarının izlenmesi
 • Kuraklık ve aşırı sıcaklıklarla mücadele edilmesi
 • Çölleşmenin önlenmesi

İnsan Kaynaklı Felaketlerin Önlenmesi:

 • Savaşların önlenmesi
 • Terör saldırılarının önlenmesi
 • Endüstriyel kazaların önlenmesi
 • Nükleer kazaların önlenmesi
 • Petrol sızıntılarının önlenmesi
 • Orman yangınlarının önlenmesi
 • Çevre kirliliğinin önlenmesi
 • İklim değişikliğiyle mücadele edilmesi

Yayımlandı

kategorisi