felsefi sözlük anlamı nedir?

Sözlükte felsefi kelimesinin manası:

  1. Felsefe ile ilgili, felsefeye ilişkin
    Örnek: Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerden ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Anayasa

felsefi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları